Občanský BUDÍČEK


V rámci Koncertu pro budoucnost na Václavském náměstí proběhne happening Občanský BUDÍČEK.

Je jednoduché říci, co nechceme, naopak velmi složité pojmenovat, co chceme. Každý máme jiné názory, na jednom se však shodneme: Chceme si udržet svobodu, ve které tyto rozdílné názory mohou vedle sebe existovat.

Přijďte s námi 17. listopadu v 19:30 na Václavské náměstí společně rozeznít budíky a symbolicky tak ze spánku probudit občanskou společnost v České republice.

Prohlášení: „My, občané České republiky, se dnes probudíme a přijmeme odpovědnost za budoucnost naší země. Budeme proto společně hledat obecně prospěšná řešení problémů této země a dohlížet na to, aby naši volení zástupci taková řešení prosazovali a aby jednali ve veřejném zájmu a v zájmu naší společné budoucnosti. Nenechme se rozdělit, naslouchejme si a chápejme naše různé problémy. Naopak symbolicky odzvoňme všemu, co nás údajně rozděluje. Budíky dozní, my ale zůstaneme vzhůru!“

Říkáte si asi, že nevíte jak na to, nebo že to stejně nikam nevede. I my si myslíme, že je to složité a dlouhodobé. Nenechme se ale otrávit, osobní účast je klíčem k tomu, aby naše demokracie fungovala i nadále. Co pro to podle nás může každý z nás udělat?
• Volit. Bezpodmínečně, vždy, v každých volbách.
• Zajímejme se o plnění volebních slibů těmi, kteří byli zvoleni.
• Zajímejme se o dodržování demokratických principů.
• Kontrolujme své volené zástupce, mluvme s nimi.
• Uvědomme si, že si volíme zástupce, kteří pro nás mají pracovat. Zodpovídají se oni nám, nikoliv my jim. Naší povinností ale je kontrola jejich práce.
• Zajímejme se o stav země. Diskutujme o politice, je třeba si navzájem tříbit názory.
• Je také potřeba se ohradit proti každému překročení hranic daných zákony a dobrými mravy.
• Projevujme se, vyjadřujme naše názory ve veřejném prostoru, protože nám patří.
• Nevyklízejme prostor těm, kteří využívají demokratických svobod k jejich potlačení.
• Používejme kritické myšlení, protože prostor je zaplavený dezinformacemi.
• A konejme podle pravidla, že každý má takový stát, jaký si zaslouží.

Akce je součástí Koncertu pro budoucnost