Výstava trojnožek v Černilově


Výstava špejlových trojnožek u státní vlajky a později u nově vysazených stromů republiky. Vystavené trojnožky jsme vyrobili s dětmi v rámci besedy o vzniku republiky.

pořádá: Místní knihovna v Černilově