Ve stínu normalizace 69-89

Venkovní výstava 23 velkoplošných fotografií v horní části Václavského náměstí s doprovodnými akcemi – komentovanými prohlídkami a vycházkami po Václavském náměstí. Představení historických souvislostí a událostí z doby nedávno minulé z období tzv. normalizace v letech 1969-1989 a to přímo v prostoru Václavského náměstí. Na jednotlivých panelech o rozměrech 190x130cm budou prezentovány dobové fotografie převážně z archivu ČTK, odpovídající zvoleným tematickým okruhům, s popisky v českém a anglickém jazyce.
Nejde však pouze o zmíněné klíčové události, pro které se náměstí stalo jevištěm a hledištěm. Neméně významné je skrze dobové snímky každodenního života Václaváku ukázat jeho postupnou proměnu z pulzujícího srdce země, zářícího svými neony dlouho do noci, v potemnělou periferii, umrtvenou „promenádou“ s betonovými květníky, bezbřehými plochami křovin a záhonů.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí, text a venku