Uctění památky 17. listopadu na Albertově


Studentská část Akademického senátu Univerzity Karlovy, studenti a studentské spolky pořádají celodenní festival k uctění památky minulých generací studentů a všech bojovníků za svobodu a demokracii.

Program dne 17. 11. 2018

9.00 – 10.00

Pietní shromáždění u Hlávkovy koleje

10.00 – 10.30

Průvod do Žitné ulice organizovaný Studentskou komorou Rady vysokých škol

10.30 – 11.00

Pietní akt v Žitné ulici

Rektor UK prof. Tomáš Zima

Rektor MUNI doc. Mikuláš Bek

Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček

Zástupce Studentské komory RVŠ

Zástupce Národního parlamentu dětí a mládeže

11.30 – 12.30

Pietní akt na Albertově

Sborový zpěv české i slovenské hymny

rektor UK prof. Tomáš Zima

rektor MUNI doc. Mikuláš Bek

Předseda SK RVŠ Michal Zima

Předseda RVŠ prof. Milan Pospíšil

Předseda Študentské rady vysokých škôl Bálint Lovázs

Sborový zpěv hymny Evropské unie

 

Program pokračuje v budově Děkanátu Přírodovědecké fakulty UK (Albertov 6) 

13.00 – 14.30 (Velká geologická posluchárna)

Co dál s Evropskou unií – Panelová diskuse s europoslanci v budově PřF

 

14.30 – 16.00 (Velká paleontologická posluchárna)

Sociální bubliny, aneb proč tady dnes spolu všichni souhlasíme; spolek Mladí občané

15.00 – 16.30 (Velká geologická posluchárna)

Radek Špicar – Dělník evropské integrace

17.00 – 18.30 (Velká geologická posluchárna)

Umělci a jejich role roku 1989; spolek Politologický klub FSV UK

————-

Od  11.00 hod bude na ulici Albertov možné navštívit stánky studentských spolků a občanských iniciativ. Na pódiu bude probíhat vysílání rozhlasových dobových reportáží.

19.00  ukončení programu na Albertově

 

Pořádá: Centrum spolků, studentů a absolventů UK, Studentská část akademického senátu