Svobodný listopad

Výročí let 1939 a 1989 bylo vždy silně spjato nejen s Univerzitou Karlovou a jejími akademiky i studenty. V roce 2019 navíc přichází i 80., respektive 30. výročí. Univerzita Karlova ve spolupráci se studentskými spolky z i mimo svou akademickou obec připravuje iniciativu dlouhodobějšího charakteru, jejíž název je Svobodný listopad a začíná v květnu 2019. Více na https://svobodnylistopad.cz/

V rámci této iniciativy proběhne dne 17. listopadu již čtvrtý ročník tradiční jednodenní události, jejíž myšlenkou je společně si důstojně připomenout události z listopadu roku 1939 a 1989 a uctít tak Den boje za svobodu a demokracii stejně jako Mezinárodní den studentstva. Událost je pořádána primárně studenty a je určena široké veřejnosti všech věkových kategorií. Cílem je připomenout si minulé události naší země, které ji formovaly v její současnou podobu, a také poukázat na důležitost existence svobodné společnosti.

Návštěvníci mohou letos zavítat na Albertov hned ráno od 9.00, kdy se den zahájí přímým přenosem pietního aktu u Hlávkovy koleje, po kterém na pódiu bude následovat koncert smyčcového kvarteta. Návštěvníkům tak ráno zpříjemní nejen hudba, ale i možnost posnídat přímo v centru dění listopadových událostí.

Součástí celé akce je samozřejmě pietní akt u pamětní desky, proslovy zástupců vysokých škol včetně studentů. Bude se sborově zpívat Česká hymna, hymna Evropské unie a pochopitelně studentska hymna Gaudeamus.

Na Albertově budou se moci návštěvníci seznámit s činností různých občanských iniciativ a studentských organizací působících nejen na Univerzitě Karlově. Připravena bude také diskuse Občanské fórum aneb motor Sametové revoluce a naplánováno je i společné vystoupení zástupců jednotlivých albertovských fakult. Jelikož se jedná o vyvrcholení celé iniciativy Svobodný listopad, návštěvníci na Albertově naleznou i shrnující informace o proběhnuvších událostech v rámci iniciativy.

Po 15. hodině bude zahájena rekonstrukce historického průvodu z roku 1989 směřující na Národní třídu, kde bude vrcholit Korzo Národní.

Na místě bude možnost se občerstvit i využít sociální zařízení. Z Albertova bude navíc celý den vysílat Česká televize a také Český rozhlas.

PROGRAM

9.00 Živý přenos Vzpomínkového aktu u Hlávkovy koleje

10.00 Koncert Smyčcového kvartetu 

10.50 Veřejná diskuse na pódiu

12:00 Pietní akt na Albertově

Proslovy akademiků, studentů a významných osobností

Sborový zpěv

Kladení věnců

13.00 Panelová diskuse Občanské fórum – motor sametové revoluce

Velká geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK

14:30 Proslovy zástupců albertovských fakult

15.00 Zahájení rekonstrukce průvodu z roku 1989 na Národní třídu

Na obrázku může být: text