Studentský pochod městem

16:00 Vyhlášení studentské video soutěže
18:00 Studentský pochod městem

Průvod se svíčkami a lampiony půjde od hotelu U Labutě přes nám. Republiky k prostranství před Domem kultury. Po cestě budou 3 zastavení, kde si studenti jednotlivých škol můžou připravit buď krátký program nebo uměleckou instalaci.

1. zastavení: prostranství před hotelem U Labutě, pietní setkání s představiteli města
2. zastavení: nám. Republiky
3. zastavení: prostranství před Domem kultury