Setkání k 17. listopadu


Přijďte si připomenout události roku 1989. Sejdeme se v 17:00 u kašny.
Program zatím není pevně stanoven.