Připomínka 17. listopadu u Památníku obětem totalitních režimů

Vzpomínkové setkání u památníku obětem totalitních režimů 17. listopadu organizuje letos již 6. rokem senátorka Jaromíra Vítková, Junák – český skaut středisko Boskovice, Orel jednota Boskovice a také ve spolupráci s Festivalem svobody.

Lidé se sejdou u památníku, aby si připomněli výročí sametové revoluce a výročí protestu studentů proti nacistické okupaci Československa. Je připraven důstojný program, kde vystoupí senátorka Jaromíra Vítková, zazní hymna ČR a Junácká hymna. V kulturním programu zazní písně Karla Kryla. Duchovní slovo přednese místní farář. K památníku budou položeny symbolicky květiny a lidé budou moci zapálit svíčky za všechny oběti totalitních režimů.

Letos bude také zorganizován průvod všech od památníku přes náměstí TGM a ulici 17. listopadu k pietnímu místu, kde byly vysazeny památné lípy k 100. výročí založení Orla jednoty Boskovice a ke svatořečení Sv. Anežky České. Akce bude ukončena krátkým proslovem duchovního.

Časový harmonogram:
17.00 seřazení účastníků s lampiony na farním dvoře, průvod náměstím
18.00 vzpomínkové setkání u Památníku obětem totalitních režimů