Prague Media Point – Veřejná diskuze


Prague Media Point je mezinárodní konference věnovaná diskusi o měnící se mediální scéně v profesionálním, politickém, ekonomickém a sociálním kontextu. Cílem je shromáždit odborníky, novináře a další odborníky, kteří si mohou vyměňovat zkušenosti a diskutovat o výzvách, kterým čelí jak tradiční, tak i nová média. Problémy jsou prezentovány v mezinárodním kontextu se zaměřením na regiony střední a východní Evropy.

Podle nedávné zprávy, kterou společně vydali Digital News Reuters Institute a Oxfordská univerzita, jsou veřejnoprávní média – konkrétně ČT24 a Český rozhlas – nejdůvěryhodnější média v České republice. Podle stejné studie je důvěra ve veřejnoprávní společnost RTVS relativně vysoká, zatímco TVP v Polsku a MTV v Maďarsku jsou mezi nejméně důvěryhodnými. Zdá se, že to odráží postoj jednotlivých vlád V4 ve vztahu k veřejným médiím. Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi V4? Jak si stojí veřejné sdělovací prostředky ve státech V4 ve srovnání s jejich protějšky v EU, jako jsou ARD, BBC nebo ORF? Jaký by byl žádoucí model?

Pořádá: KEYNOTE