Pardubické osmičky – Beseda s Luborem Šušlíkem


Na akci se bude promítat dokument neziskové organizace Post Bellum, který diváky nejdříve seznámí s událostmi roku 1938, a to nejen z pohledu politických dějin, ale i z pohledu pamětníků. Po promítání bude následovat beseda s panem Luborem Šušlíkem, dlouholetým skautem a členem Klubu českých turistů, který se mimo jiné účastnil Pražského povstání a bojů o pražský rozhlas v roce 1945.