Oslavy svobody

Celodenní tvůrčí dílny, filmy, beseda, společné živé obrazy venku a výstup písničkářů na závěr.

V jednotlivých třídách a prostorech gymnázia se budou konat následující bloky:

 1. Osobnosti
  20 min – Místnost obsahující krátké příběhy a popisy nejdůležitějších osob revoluce + lepíky od studentů na postery
 2. Dobová výstava
  20 min – Třída obsahující dobové předměty pamětníků + tipovací hra “na co to je?”
 3. 17. 11.1989
  20 min – Místnost věnovaná čistě tomuto dni – příčiny a souvislosti – divadlo malé děti / velké
 4. V. Havel
  45 min – Místo věnované pouze postavě Václava Havla ve všech jeho rovinách + výtvarná aktivita s postavami na papíře
 5. Antikody Václava Havla versus Antikody Jergymu
  45 min – tvůrčí dílna aneb tvorba antikodů
 6. Filmy
  měsíc filmů na školách – Příběhy bezpráví
 7. hodina ruštiny
  45 min – naučit se podepsat v azbuce, recitovat báseň,…
 8. Budovatelská píseň
  45 min – v hudebně se naučit budovatelskou píseň – zazpívat později nahlas
 9. propaganda – manipulace
  45 min – práce s textem -> plakáty….možnost po vzoru bývalé oktávy připravit pásmo představující manipulaci …..v médiích (občankáři-Petr Král a jemu podobní 🙂
 10. Spartakiáda
  45 min – aktivita v tělocvičně – nácvik na píseň Poupata
 11. beseda s pamětníkem / s pamětníky
  45 min – Horan / Novotný
 12. Symbol
  45 min – Ateliér – Vymysli si osobní symbol svobody – namalovat na tričko, tetování hennou, … + na papír s legendou/vysvětlením na nástěnku na chodbě
 13. Videokoutek
  45 min – Učebna – Videokoutek – student odpoví na otázku “Co pro mě znamená svoboda a nesvoboda” – sestříhat a pak někde později  promítat/spojit s videem z dronu
 14. Parlament
  90 min – Učebna – Studentský Parlament (znovu občankáři, zda mají chuť podle regulí připravit, pohovořit, debatovat)
 15. Ústava
  90 min – Učebna – Ústava – Nechte žáky pročíst preambule ústav z různých částí světa (KLDR, Sýrie, Polsko, Afghanistán, Německo…ČSSR/ČR) a srovnejte nejvyšší hodnoty, ke kterým se dané státy hlásí.
 16. Nástěnka
  průběžně – Chodby – Jedna nástěnka “Co pro mě znamená svoboda” – lepík od každého studenta s jedním názorem + druhá nástěnka “Co pro mě znamená nesvoboda” – lepík…
 17. Projev
  průběžně – společná tvorba projevu ve třídách – tématem Svoboda a my – následná jeho realizace před shromážděním všech studentů a pedagogů školy na hřišti