30 let svobody

pořádá
Královéměstecký okrašlovací spolek
za laskavé spolupráce
Skautského střediska Městec Králové
Římskokatolické farnosti sv. Markéty Městec Králové
a města Městec Králové

PROGRAM

– KINO BIÁSEK
8.30–19.00 • promítání tematických filmů • Výstava fotografií ve foyer kina (Městce tehdy a dnes – fotografie našeho města v různých obdobích nedávné historie) • výdejní místo pamětních svíček
9.00 a 13.00 Skauti bez lilie (ČR, 2017, 52 min.)
10.30 a 18.30 Něžná revoluce (ČR, 1989, 70 min.)

– NÁMĚSTÍ SVOBODY
14.00 • Vysazení lípy svobody (vzpomínkové slovo místních zakladatelů OF), česká státní hymna v podání Iuventus Gaude

– KOSTEL SV. MARKÉTY
15.00: IUVENTUS, GAUDE – koncert dětského pěveckého sboru
16.30: Bendův komorní orchestr

– PĚŠÍ ZÓNA
17.45: Modlitba pro Martu (zpívá K. Hošková)