17. listopad v Litoměřicích


Volné sdružení občanů Litoměřic, které spojuje touha po zdravé a udržitelné demokracii.

Na programu a časovém harmonogramu ještě pracujeme.