O festivalu


Společně za svobodu a demokracii

Jsme otevřené uskupení nezávislých občanských iniciativ a organizací pořádající akce k výročí 17. listopadu. Spojují nás hodnoty vázané k tomuto výročí a potřeba jejich přítomnosti v dnešní době. Každoročně pořádáme koncerty, průvody, besedy, happeningy a další akce. Také vydáváme společné memorandum.

 

Historie

Festival svobody v roce 2016 založili organizátoři pražských akcí. Ještě v tomtéž roce nás oslovili z dalších měst a Festival svobody tak v roce 2017 propojil akce v 25 městech napříč republikou.

 

Zakládajícími členy jsou:

  • Nerudný fest.cz – Koncert pro budoucnost
  • Díky, že můžem – Korzo Národní
  • Post Bellum – Ceny Paměti národa
  • Centrum spolků, studentů a absolventů UK – Uctění 17. listopadu na Albertově
  • FÓR_UM – Sametové posvícení
  • Proti projevům nenávisti – tématický průvod 

 

Naše mise

Usilujeme o posilování vztahů mezi občany. Naším cílem je vyvolat konstruktivní diskuzi o aktuálních problémech, dlouhodobém směřování naší země, připomínat klíčové momenty z naší historie a povzbudit občanskou angažovanost obyvatel.

 

Jak fungujeme

Zapojené akce jsou nezávislé a každý organizátor je zcela odpovědný za realizaci své akce. Propojujeme se, abychom:

  • Společně koordinovali program, tak aby si akce nekonkurovali, ale doplňovali se.
  • Vytvořili srozumitelnou komunikaci vůči veřejnosti i médiím a propagovali společně platformu a své akce navzájem.
  • Sdíleli témata, symboly a organizovali společné happeningy.
  • Sdíleli informace, zkušenosti a inspirovali se.

 

Memorandum 2018

Slavíme 100 let od vzniku Československa. Tomáš Garrigue Masaryk za podstatu demokracie označoval shodu lidí, lásku a lidskost. Zároveň ale upozorňoval, že opravdové demokracii nestačí instituce, ona potřebuje lidi! Má ale česká demokracie lidi, o které se může opřít? A co pro nás dnes znamená svoboda?

Pojďme využít této chvíle a společně mluvit o svobodě, aktuálních problémech i naší budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že se dokážeme shodnout na tom důležitém a jednotlivosti by nás neměly rozdělovat.

Od 28. října a především pak 17. listopadu proběhnou po celé České republice koncerty, průvody, diskuze a další akce. Ve stejném období poběží také národní hlasování o klíčových otázkách pro Česko. Statisíce lidí budou nejen v ulicích a na náměstích slavit svobodu.

Přijďte na Festival svobody 2018!