O iniciativách


Díky, že můžem!

Korzo Národní (s mottem Díky, že můžem!“) je živou pouliční slavností pořádanou současnými studenty na Národní třídě. Cílem je poděkování a vzdání cti účastníkům 17. listopadu ’39 a ’89 a vytvoření atraktivní tradice do dalších let, vytvoření českého National Day pro širokou veřejnost.

www.dikyzemuzem.cz

Vraťte nám stát!

Občanské sdružení Vraťte nám stát je sdružením za obnovu demokracie. Jeho cílem je zlepšování fungování demokratických procesů v praxi a zvýšení politické angažovanosti a participace občanů ve veřejném životě. Sdružení má celorepublikovou působnost.

www.vrattenamstat.cz

FÓR_UM

Satirický karneval nazvaný Sametové posvícení se hravou formou vyjadřuje k současným společenským problémům. Občanské iniciativy pomocí masek v nadživotní velikosti zhmotňují palčivá témata kterými se dlouhodobě zabývají, nebo která se jich momentálně dotýkají.

www.sametoveposviceni.cz

Proti projevům nenávisti

Platforma vznikla původně jako reakce na nenávistné příspěvky na sociální síti Facebook. “Sílící vlnou xenofobie, rasismu a homofobie jsme se rozhodli rozšířit naší činnost a vystupovat proti projevům nenávisti jako celku a to nejen na facebooku.“ uvádějí její představitelé.

www.protinenavisti.net

Kroměřížská výzva: Hledáme prezidenta

Kroměřížská výzva  je občanskou iniciativou k příští prezidentské volbě v roce 2018. Tato iniciativa si klade za cíl dát prostor celému Pelotonu vhodných kandidátů, z nichž bude nakonec společně podpořen jeden demokratický a prozápadní kandidát, který bude mít největší šanci na úspěch.

www.kromerizskavyzva.cz

Post Bellum

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

www.postbellum.cz

Uctění památky 17. listopadu na Albertově

Studentská část Akademického senátu Univerzity Karlovy, studenti a studentské spolky pořádají celodenní festival k uctění památky minulých generací studentů a všech bojovníků za svobodu a demokracii.

Nerudný fest.cz

Nerudný fest.cz, o.s. je nezisková organizace pracující v oblasti kultury. V rámci svých aktivit se zaměřuje primárně na mladé lidi (jak návštěvníky, tak umělce) a podporu kulturní scény. V rámci Festivalu svobody se organizace rozhodla zapojit jako koordinátor projektu, a tím podpořit snahu všech zúčastněných občanských iniciativ.

www.nerudnyfest.cz

Tibetská komunita AMA

AMA TIBETSKÁ RESTAURACE je první tibetská restaurace v ČR založená tibetskou komunitou žijící v Čechách. Prostor restaurace v ulici Slavíkova 15 v Praze na Vinohradech je nyní v procesu rekonstrukce a zbytek potřebných financí shánějí majitelé pomocí crowdfundingu na serveru Hithit.cz. Restaurace bude otevřena v polovině prosince 2016.

www.hithit.com/cs/project/2838/prvni-tibetska-restaurace-v-praze, www.facebook.com/AMAtibetanrestaurant

Geisslers Hofcomoedianten

Nezávislý divadelní soubor s pražským sídlem ve VILE Štvanice. GH ve své tvorbě propojují staré tradice s živým, současným divadlem. K barokní inspiraci přistupují s autorskou svobodou, mísí původní s novým, vzletné s přízemním, činohru, zpěvohru, loutkohru i tanec – tak, aby to tvůrce (a tudíž i diváky) bavilo. Výsledkem je Grandiózní, Energické, Inteligentní, Smyslně Svůdné, Laskavé, Empatické, Rytmické, Strhující, Hravé, Okázalé, Fantastické – a především komediální divadlo, které vám GH hrají už patnáct let!

www.geisslers.cz

Svobodu médiím!

Iniciativa Svobodu médiím! představuje Platformu pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků. Platformu tvoří řada profesních a občanských organizací a osobností, které mají za cíl společnými silami prosadit změny popsané v Prohlášení. Považujeme za důležité chránit svobodu slova a svobodu médií, bez nichž nemůže fungovat demokratická společnost.

svobodumediim.cz/o-nas/

PLZEŇ: Komunita Noe

Komunita Noe je spolek, který od roku 1998 působí v areálu barokní fary v Holostřevech na Tachovsku.

Lidé zejména z Plzeňského kraje, ale postupně i z jiných částí republiky se tam jezdívají veselit, vzdělávat a poznávat lépe sami sebe, hledat sílu do života. Komunita se také podílí na obecním dění skrze poutě, koncerty v kostele, masopust nebo setkání s německými rodáky. Starost o polis, občanská angažovanost jsou přirozenou součástí života Komunity Noe.

www.komunitanoe.cz

PLZEŇ: Johan – sociálně-kulturní centrum

Jsme profesionální organizace, která vytvořila unikátní kulturní a
společenskou strukturu zaměřenou především na schopnost vnímat současné
umění, tvořit a tvorbou reflektovat současná témata.

Osnovou idejí, jež vedly ke vzniku centra Johan, je podpora nezávislé
umělecké tvorby především v oblasti performing arts a výtvarného umění. Centrum soustavně usiluje konkrétními činy měnit vnímání umění a kultury ve vlastním městě a regionu a snaží se svými projekty zvyšovat zájem o svět, o místo, v němž jeho obyvatelé žijí. Umění je výzvou, hlasem, vyjadřujícím humanistické hodnoty a postoje.

www.johancentrum.cz

BRNO: Občanské diskuzní fórum

Sdružuje aktivisty v Brně a společně pořádají happeningy za svobodu a demokracii. Chtějí upozorňovat na aktuální společenská témata a připomenout občanům jejich zodpovědnost za směřování českého státu.

www.facebook.com/groups/745155312239952/

BRNO: Kabinet Havel

Série diskuzních večerů vznikla u příležitosti dvacátého výročí 17. listopadu roku 1989. První debaty se zúčastnil sám Václav Havel. Divadlo Husa na provázku s brněnskými aktivisty nastavují kritickou sebereflexi současné české společnosti.

ZLÍN: Zlínská křižovatka, z. s.

Spolek Zlínská křižovatka byl založen v roce 2011 s cílem rozvíjet občanskou společnost, podporovat dobrovolnictví a propojovat neziskové organizace. Jeho hlavní aktivitou je festival Zlínské jaro s programem věnovaným diskusím, výstavám, prezentacím organizací, koncertům a projekcím.

www.zlinskejaro.czwww.facebook.com/zlinskejaro

ZLÍN: Pia Fraus, Městské divadlo Zlín

Pia Fraus je parta undergroundových vtipálků z Městského divadla Zlín. Jejich reakcí na aktuální situaci kolem státních vyznamenání je nekorektní kabaret “Ovčáček čtveráček”, který s použitím různých rozhovorů, textů, článků a jedné hry VH napsal Petr Michálek (ředitel divadla). Všechna představení byla rychle vyprodaná, včetně toho 17. 11., které se odehraje ve velkém sále divadla s kapacitou 700 míst.

www.divadlozlin.czwww.facebook.com/divadlo.zlin