O iniciativách


Zakládající iniciativy:

 

Díky, že můžem!

Korzo Národní (s mottem Díky, že můžem!) je živou pouliční slavností pořádanou současnými studenty na Národní třídě. Cílem je poděkování a vzdání cti účastníkům 17. listopadu ’39 a ’89 a vytvoření atraktivní a důstojné tradice oslav tohoto státního svátku do dalších let.

www.dikyzemuzem.cz

FÓR_UM

Satirický karneval nazvaný Sametové posvícení se hravou formou vyjadřuje k současným společenským problémům. Občanské iniciativy pomocí masek v nadživotní velikosti zhmotňují palčivá témata kterými se dlouhodobě zabývají, nebo která se jich momentálně dotýkají.

www.sametoveposviceni.cz

Proti projevům nenávisti

Platforma vznikla původně jako reakce na nenávistné příspěvky na sociální síti Facebook. “Sílící vlnou xenofobie, rasismu a homofobie jsme se rozhodli rozšířit naší činnost a vystupovat proti projevům nenávisti jako celku a to nejen na facebooku,“ uvádějí její představitelé.

www.protinenavisti.net

Post Bellum

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

www.postbellum.cz

Centrum spolků, studentů a absolventů UK, Studentská část akademického senátu

Studentská část Akademického senátu Univerzity Karlovy, studenti a studentské spolky pořádají celodenní festival k uctění památky minulých generací studentů a všech bojovníků za svobodu a demokracii.

Nerudný fest.cz

Nerudný fest.cz, z.s. je nezisková organizace pracující v oblasti kultury a stojí mimo jiné za festivaly Mladí Ladí Jazz, Student Fest či Praha Žije Hudbou. V rámci Festivalu svobody působí jako koordinátor platformy a organizátor závěrečného Koncertu pro budoucnost. Ve spolupráci s dalšími občanskými iniciativami dává prostor představitelům občanské společnosti a dalším významným osobnostem veřejného života.

www.nerudnyfest.cz

 


Připojené iniciativy:

 

pro)(hnutí Plzeň

Pro)(hnutí o sobě: Jsme z různých prostředí, generací, profesí, světů. Uvědomili jsme si v poslední době naléhavě, že politická svoboda opravdu není samozřejmost. Věříme, že má smysl se jí jednotlivě i společně zastat. Krok za krokem hledáme způsoby jak. Nevíme, jak to dopadne, ale máme naději.

www.prohnuti.cz

Nezávislé sdružení občanů Litoměřic

Neformální uskupení aktivních občanů – zástupci neziskových organizací v regionu, některých demokratických politických stran, firemního sektoru a církví. Toto sdružení občanů se sdružuje zatím pouze za účelem zorganizování tohoto happeningu a bude-li třeba, bude v podobných iniciativách pokračovat.

3. oddíl svatého Vavřince ve Vrchlabí

3. oddíl svatého Vavřince ve Vrchlabí je součástí skautského střediska Dobráček z Hostinného. Již třetím rokem pořádáme v našem domovském městě Vrchlabí akce k připomenutí odkazu událostí let 1989 a jejich přiblížení dětem z našich oddílů i veřejnosti.

Orel Jednota Boskovice a Junák, středisko Boskovice

V roce 25. výročí „Sametové revoluce“ uvedené spolky společně realizovaly Památník obětem totalitních režimů“. Vítková Jaromíra, tehdy místostarostka města a členka obou spolků, zajistila finanční prostředky a technicky zajistila realizaci památníku. Autorkou památníku byla Magdalena Staňková-Roztočilová.

Spolek pro navrácení sochy TGM do Jihlavy

Spolek vrátil do Jihlavy sochu TGM – přesnou kopii sochy J. Šlezingera, který zemřel po „pobytu“ v Jáchymově. Pak jsme dali Jihlavě sochu „Klíčů“ – první pomník 17.11.1989 v ČR a podnikáme aktivity upozorňující na nebezpečí totalit.

PROTEBE / SUPERMARKET WC

PROTEBE live je sdružení designových aktivistů a patriotů. Již deset let budujeme image Karlových Varů jako kulturního a občansky aktivního města. Naší snahou je žít v „živém“ městě a kraji. V tomto snažení nám pomáhá designová galerie SUPERMARKET wc, kde organizujeme celoroční výstavní program,přednášky, workshopy, dílny a networkingová setkání.

Liberecká kavárna

Nezávislé setkání občanů k připomenutí Dne boje za svobodu a demokracii

 

Geisslers Hofcomoedianten

Nezávislý divadelní soubor hrající ve VILE Štvanice

Živý Zlín

Projekt Živý Zlín organizuje Statutární město Zlín ve spolupráci s Městským divadlem Zlín. Letos vše navíc organizujeme společně s Univerzitou Tomáše Bati.

PaLetA (Paleta Letovických Aktivit), z. s.

Spolek PaLetA, z. s. se snaží o uplatňování zásad demokracie a humanismu a o vytvoření skutečné inkluzivní společnosti, kde se každý cítí rovnocenně. Spolek pořádá kulturní a charitativní akce, ve svém městě také již čtvrtým rokem Vzpomínku na 17. listopad. V roce 2016 věnoval spolek městu Letovice bustu Václava Havla (www.havelvletovicich.cz).

Česká společnost pro analytickou psychologii​

Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP) je spolkem, jehož cílem je podpora vzdělávání v oblasti analytické psychologie a jungovské psychoterapie, formou akreditovaného výcviku v jungovsky orientované psychoterapii, ale také přednáškami, diskusemi a jinými vzdělávacími akcemi pro nejširší veřejnost. Lektoři se též podílí na překladu knih a výzkumu v oblasti analytické psychologie.

Komunitní osvětové společenství z.s.

Zapsaný spolek Komunitní osvětové společenství z.s. vznikl z iniciativy studentů, absolventů a pedagogů vyšší odborné školy SZŠ a VOŠ Cheb a v chebském regionu působí od roku 2013. Mezi hlavní cíle spolku patří podpora rozvoje občanské společnosti, podpora a organizace dobrovolnictví v komunitě, podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením a podpora společenských, sportovních a osvětových aktivit, které vedou k aktivizaci komunity. Při realizaci našich aktivit se řídíme heslem „Dobrovolníci mění svět“ a Být odlišný je normální“

www.kosas.cz

Studentská komora Rady vysokých škol

Studentská komora RVŠ zastupuje všechny studenty a studentky vysokých škol v České republice. Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, dialog s vládou České republiky a orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy.

www.skrvs.cz