O festivaluFestival svobody

17. listopadu máme jako každý rok co slavit. Pod názvem Festival svobody si budeme i letos společně připomínat výročí Sametové revoluce. Tento svátek chceme oslavit zejména na místech, která jsou s tímto významným dnem spjatá, stejně jako vzpomenout památky studentů z roku 1939.

V průběhu celého dne se budeme setkávat v Praze na Albertově, Národní třídě nebo na Hradčanském náměstí, veřejnost se může přidat i k Satirickému průvodu masek. Vzpomínkové akce a oslavy završíme na Václavském náměstí Koncertem pro budoucnost, na kterém vystoupí mnoho osobností a hudebníků nejrůznějších žánrů, aby projevili podporu hodnotám svobodné demokratické společnosti.

Festival svobody je platforma spojující jednotlivé akce pořádané různými iniciativami k oslavám listopadových událostí. Cílem spojení je vytvořit pro návštěvníky ucelený program, vzájemně se podporovat a především společně připomínat hodnoty spojené se 17. listopadem. Iniciativy k této příležitosti vydaly společné memorandum.
Akce probíhá ve spolupráci s MČ Praha 1.

Tiskové zprávy

24. 10. 2016 Festival svobody připravuje výjimečné oslavy…

14. 11. 2016 Hlavní tisková zpráva + kompletní presskit

18. 11. 2016 Na vyvrcholení Festivalu svobody dorazilo 40 000 lidí

Informace o financování

Akce sdružené v rámci Festivalu svobody jsou pořádány jednotlivými občanskými iniciativami. Každá z iniciativ hospodaří s vlastním rozpočtem a zajišťuje si finanční zdroje samostatně.

Uctění památky 17. listopadu na Albertově
Akce Uctění památky 17. listopadu na Albertově je v organizaci studentů s tím, že finanční stránka je hrazena z prostředků Univerzity Karlovy a fakult. Jde zejména o finanční podporu zájmové činnosti studentů na UK (dle znění předpisu Pravidel podpory zájmové činnosti studentů) a z části také z doplňkové činnosti univerzity a jejích součástí.

Korzo Národní – Díky, že můžem!
Zdroje: Magistrát hl. m. Praha, MČ Praha 1, Ministerstvo školství , soukromí donoři, kteří se rozhodli nezištně podpořit myšlenku oslav. Kompletní přehled partnerů a dárců: https://dikyzemuzem.cz/

Nezapomínáme!
Členové iniciativy Proti projevům nenávisti a drobní soukromí dárci, kteří se akci rozhodli nezištně podpořit.

Sametové posvícení
Zdroje: Magistrát hlavního města Prahy, crowdfundingová kampaň na Hithit.cz a příspěvky soukromých dárců

Ceny Paměti národa
Kompletní přehled partnerů a dárců: http://www.cenypametinaroda.cz/

Koncert pro budoucnost
Akce je financována z dobrovolných finančních příspěvků soukromých dárců. Příspěvky jsou zasílány na transparentní účet iniciativy Vraťte nám stát o.s.
Přímá finanční pomoc v jakékoliv výši přispěje k realizaci Koncertu pro budoucnost. Přispět můžete bankovním převodem. Číslo účtu: 2000462351/2010 Variabilní symbol: 17112016
Předem Vám velice děkujeme. Rádi s Vámi sepíšeme darovací smlouvu. Napište nám na info@festivalsvovody.cz nebo zavolejte na +420 777 331 189.

Podpořili nás:
Bárta Jiří a Bártová Alena, Bergerovi Jiří a Jarmila, Bubna-Litic Magdalena, Cieslarová Olga, Čaj Jiří, Černochová Věra, Česká Pošta, Davidová Marie, Dejčmar Václav, Fictumová Magdalena, Formánek Václav, Fuchsová Markéta, Hausenblas Martin, Havel Ivan, Ing. CSc., Charfreitagová Jarmila, Janeček Karel, Janoušek Vojtěch, Janoušková Zlata, Kohout Pravoslav, Konstantinová Helena, Komunita Noe, Kopečtí Anna a František, Kritzler Sona a Hans, Křenková Mahulena, Krupička Milan, Kučera Evžen, Lhoták Martin, Majzner Michal, Mlynář Jaroslav, Mrázová Jaroslava, Müller Martin, Němec Ivan, Odložilíková Martina, Ottovi Klára a Jan, Pokorná Monika, Precision Machine Components, Rajzik Jaroslav, Rezková Křepelková Hana, Rulik Atelier 09, Shameti Arjana a Suška Čestmír, Sommerová Olga, Soukup Ondřej, Školník Jan, Toušek Petr, Válová Renata, Vaníčková Eva, Vrchlabská Renata, Waldová Julie, Waldovi Jiří a Radana, Winklerovi Veronika a Libor, Zocherovi Jiří, Magda, Julie a Jirků Irena, Žůrek Jan, Ing.

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům.