O festivalu


Festival svobody je platforma zastřešující akce pořádané různými iniciativami s cílem připomenout listopadové události. Záměrem tohoto spojení je vytvoření uceleného programu pro návštěvníky, vzájemná koordinace a podpora a především společné úsilí propagovat hodnoty spojené se 17. listopadem. Ku příležitosti ohlášení Festivalu svobody iniciativy sepsaly memorandum.

Platforma byla vytvořena k 25. výročí roku 1989 a obnovena v roce 2016 spojením všech hlavních pražských akcí k výročí 17. listopadu. V letošním roce se do festivalu zapojily desítky akcí v dalších městech po celé České republice.

Zapojte se
Staňte se součásti Festivalu svobody a zapojte do platformy svou akci nebo u vás v obci zorganizujte promítání přímého přenosu závěrečného Koncertu pro budoucnost. Neváhejte nás kontaktovat, těšíme se na spolupráci.


Festival svobody Občanský budíček

 

Informace o financování

Akce sdružené v rámci Festivalu svobody jsou pořádány jednotlivými občanskými iniciativami. Každá z iniciativ hospodaří s vlastním rozpočtem a zajišťuje si finanční zdroje samostatně.

Koncert pro budoucnost a správa platformy Festivalu svobody.
Akce je financována z dobrovolných finančních příspěvků soukromých dárců a nadací. Příspěvky jsou zasílány na transparentní účet koordinátora Festivalu svobody – Nerudný fest.cz z.s. Přímá finanční pomoc v jakékoliv výši přispěje k realizaci Koncertu pro budoucnost a správě platformy Festivalu svobody. Přispět můžete bankovním převodem. Číslo účtu: 2901272248/2010, variabilní symbol: 17112017
Předem Vám velice děkujeme. Rádi s Vámi sepíšeme darovací smlouvu. Napište nám na info@festivalsvovody.cz nebo zavolejte na +420 608 072 904

Akci podpořili: Nadace blíž k sobě, Nadační fond Avast, Karel Janeček, Nadace Open Society Fund Praha, Jiří a Radana Waldovi, Sekyra Group, a.s., Libor Winkler, Ivana a Tomáš Janečkovi, Pešta Kohl Drahoslav, Rodinný pivovar BERNARD, PROFI RENTAL s.r.o., BOHEMI, S.R.O.,  HOLDING DR. NEUMANN, Jarmila a Jiří Bergerovi, Tomáš Richter, MUDr. Eduard Kuhn, Helena Konstantinová, Ondřej Soukup, Jan Payne, Nakladatelství 65. pole, Eva Vaňková, Jirků Irena, Ing. Zdeněk Kočí, Daniela a Libor Grubhofferovi, Olga Sommerová, Jan Folke, Ladislav Hlavatý, Petr Placák, PhDr. Kristián Suda, Ivan Hermel, Zdeněk Zahradník, RNDr. Břeň David, Olga Mariková, HERRMANN A SYNOVE, Dagmar Plevačová, Ing. Pavel Novotný, Věra Černochová, Alena Svatá, Ph.D, Jaroslav Havlík, RNDr. Marek Špinka, Jan Bárta, Jaroslava Vrbová, Radoslava Dubanská, Čestmír Suška, Jan Ott, Helena Hofová, Ing. Michael Doležal, Jiří Václav, Ljubica Václavová, Michal Petrásek

Uctění památky 17. listopadu na Albertově
Akce Uctění památky 17. listopadu na Albertově je v organizaci studentů s tím, že finanční stránka je hrazena z prostředků Univerzity Karlovy a fakult. Jde zejména o finanční podporu zájmové činnosti studentů na UK (dle znění předpisu Pravidel podpory zájmové činnosti studentů) a z části také z doplňkové činnosti univerzity a jejích součástí.

Korzo Národní – Díky, že můžem!
Zdroje: Magistrát hl. m. Praha, MČ Praha 1, Ministerstvo kultury, nadace BLÍŽKSOBĚ, soukromí donoři, kteří se rozhodli nezištně podpořit myšlenku oslav. Kompletní přehled partnerů: https://dikyzemuzem.cz/

Nezapomínáme!
Členové iniciativy Proti projevům nenávisti a drobní soukromí dárci, kteří se akci rozhodli nezištně podpořit.

Sametové posvícení
Zdroje: Magistrát hlavního města Prahy, crowdfundingová kampaň na Hithit.cz a příspěvky soukromých dárců

Ceny Paměti národa
Kompletní přehled partnerů a dárců: http://www.cenypametinaroda.cz/