Festival svobody probudí 17. listopadu občanskou společnost


Letošní 17. listopad se ponese v duchu probuzení občanské společnosti.
Poprvé se spojily všechny hlavní iniciativy oslavující tento svátek pod hlavičkou Festivalu svobody, aby společně vyslaly silný signál do společnosti. Oslavy proběhnou nejen v Praze, ale i v dalších městech České republiky. Vedle desítek koncertů a vystoupení nejvýznamnějších osobností veřejného života proběhnou průvody a další akce. Vrcholem Festivalu svobody bude happening Občanský BUDÍČEK.
Festival svobody se zaměřuje na podporu hodnot svobodné demokratické společnosti a jeho cílem spojení je vytvořit pro návštěvníky ucelený program, vzájemně se podporovat a především společně připomenout hodnoty spojené s 17. listopadem.

Svou účastí akci podpoří Michal Prokop, Petr Pithart, N.O.H.A., Olga Sommerová, Michal Hrůza, Tomáš Halík, Michal Pavlíček, Bolek Polívka, Sto Zvířat, Ivan Havel, Zrní, Břetislav Rychlík, Vypsaná fiXa a celá řada dalších

Iniciativy k této příležitosti vydaly memorandum, jímž chtějí dát najevo odhodlání prosazovat základní demokratické principy a hodnoty.

Občanský BUDÍČEK!
17. listopadu v 19:30 se na Václavském náměstí v Praze a dalších městech rozezní tisíce budíků, aby tak symbolicky ze spánku probudily občanskou společnost v České Republice. Do jejich zvonění zazní následující společné prohlášení:

„Občané, probuďme se a přijměme odpovědnost za budoucnost naší země. Hledejme společně obecně prospěšná řešení problémů této země a dohlížejme na to, aby naši volení zástupci taková řešení prosazovali a aby jednali ve veřejném zájmu a v zájmu naší společné budoucnosti. Nenechme se rozdělit, naslouchejme si a chápejme naše různé problémy. Naopak symbolicky odzvoňme všemu, co nás údajně rozděluje. Budíky dozní, my ale zůstaneme vzhůru!“

Součástí prohlášení je i výzva ke konkrétním krokům, jež může každý učinit, aby naše demokracie fungovala i nadále.

Festival svobody není jen pražský
Ačkoliv se stěžejní část programu uskuteční v Praze, Festival svobody rozhodně není pouze akcí Pražanů. Podstatou Festivalu svobody není konkrétní místo, ale jeho ideový záměr důstojně a pozitivní formou si připomenout hodnoty Sametové revoluce – boj za svobodu a demokracii – a vyjádřit odhodlání tyto hodnoty bránit.

K pražskému programu Festivalu svobody se tak připojí i další města. Iniciativy sdílející myšlenku Festivalu svobody zorganizují akce v Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Zlíně, či Pardubicích. Program Koncertu pro budoucnost bude přenášen online a promítán v regionech.